Day: August 27, 2021

កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា

ភ្នំពេញៈរបាយការណ៍សង្ខេបបង្ហាញថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៨៨,៧៤ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៦៦,២១ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ...