អប់រំ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អូស្ត្រាលី​និង​រដ្ឋមន្ត្រី​អបរំ​កម្ពុជា​ចាត់ទុក​ការបណ្តុះបណ្តាល​ភាសា​អង់គ្លេស​ជា​ស្ពាន​ភ្ជាប់​សហគមន៍​ក្នុងប្រទេស​និង​ទៅកាន់​សហគមន៍​ដទៃទៀត​លើ​ពិភពលោក​

ដោយៈ​សុផល​/ភ្នំពេញ​៖​លោកស្រី​ព្រឹ​ទ្ឋ​សមាជិក Penny Wong រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អូស្ត្រាលី បាន​ថ្លែងថា​៖«​កាលពី ៣០​ឆ្នាំមុន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អូស្ត្រាលី Paul Keating​និង​អតីតរដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស Gareth Evans បានទទួល​ស្គាល់​ពី​តម្លៃ​នៃ​កិច្ច​សហការគ្នា​រវាង​ប្រទេស​រួម​តំបន់​។​សាលា ACE ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការផ្តល់​ការអប់រំ​បែប​អូស្ត្រាលី​ទៅកាន់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ហើយ​ជា​សមិទ្ធិផល...